Recyklace odpadů a obchod s druhotnými surovinami

O firmě

Jsme moderní recyklačníspolečnost s mnoholetými zkušenostmi v textilním odvětví a nakládání s odpady. Nasloucháme svým zákazníkům a spolupracujeme s nimi, abychom naplnili jejich požadavky na zpracování odpadů díky inovativním řešením. Naší činností se snažíme především o snížení zátěže životního prostředí a zvýšení podílu recyklovaných odpadů v rámci podpory cirkulární ekonomiky.

Kontaktujte nás!

Služby

Naše služby směřují kromě obchodu s textilním zbožím v současné době hlavně do oblasti zpracování a recyklace textilních, plastových, papírových, skleněných a kovových odpadů. Díky rozšíření našich služeb můžeme nabídnout svým zákazníkům kompletní servis v oblasti svozu, třídění a recyklace různých odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu.

Historie

2008 - založení společnosti

2009 - zahájení prodeje textilu

2010 - rozšíření činnosti o dovoz textilu

2011 - zahájení velkoobchodní činnosti s textilem

2014 - vznikají první plány na rozšíření činnosti o nakládání s textilními odpady

2015 - vstup nového investora a zahájení činnosti nakládání s textilními a plastovými odpady

        - realizace projektu "OSSY - svoz, separace a analýza odpadů", č. projektu CZ.1.02/4.1.00/15.27325

2016 - rozšíření činnosti o materiálové využití textilních a plastových odpadů z autovraků

2017 - rozšíření činnosti v oblasti recyklaceodpadů o sklo, papír a kovy

        - zavedení integrovaného systému managementu a certifikace ISO 9001:2015 a 14001:2015

        - započetí prací na novémprojektu "Modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů OSSY s.r.o. Roudná"

2019 - realizace projektu "Modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů OSSY s.r.o. Roudná", č. projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009848

2021 - změna názvu společnosti z OSSY na COREWAST