Náš cíl v oblasti neustálého zlepšování životního prostředí

Díky dosavadním zkušenostem s obchodem a s produkcí vlastních odpadů se snažíme nabídnout svým dlouholetým i novým zákazníkům ty nejkvalitnější služby a servis v oblasti recyklace textilních a plastových odpadů. Naším snažením je docílit co nejkvalitnější využití odpadů jako druhotných surovin nahrazujících primární zdroje. Využitím odpadů a předáním k opětovnému použití nebo výhradně k materiálovému využití se snažíme o docílení obecně kvalitnějšího životního prostředí na naší planetě a v neposlední řadě o snížení zátěže životního prostředí. V roce 2017 jsme zavedli Integrovaný systém managementu v souladu s normami ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.